Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij of zij kan dan ondersteuning krijgen van gespecialiseerde zorgprofessionals op school.

Soorten therapie

Therapie vindt plaats onder schooltijd, binnen of buiten, afhankelijk van de doelen waaraan gewerkt wordt. Vaak is dat individueel. Maar we bieden ook groepstrainingen aan, zoals Rots & Water. Je kind leert daarmee beter voor zichzelf op te komen of zichzelf juist beter te beheersen. Heeft een leerling langdurige therapie nodig, dan verwijzen we vaak door naar zorgverleners buiten onze school.

Intern begeleider

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg bij ons op school. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en docenten over de zorg die het beste bij de leerling past. Bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie of overleg met een jeugdarts. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Logopedist

De logopedist ondersteunt onze medewerkers en geeft groepslogopedie in de klas. Heeft je kind individuele logopedie nodig? Dat kan bij ons op school. Deze logopedie wordt verzorgd door medewerkers van Logopedie-PLUS en vergoed door de zorgverzekeraar.

Specialisten van buiten school

We maken gebruik van diensten van een ­fysio­therapeut, ergotherapeut en een schoolarts. Zij komen bij ons op school.

Een Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Onze CvB bestaat uit de teamleider, de intern begeleiders, een gedragsdeskundige en de schoolarts. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op onze school. Eens in de twee weken komen ze bij elkaar. Ze stellen voor elke leerling het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) vast. Ook volgt de CvB of de leerling zich ook echt ontwikkelt volgens dit plan. Verder helpt de CvB bij hulpvragen van leerlingen en soms heeft het CvB contact met ouders of hulpverleners.