Resultaten

Wat gaat een leerling doen nadat zijn of haar tijd bij ons op school erop zit? Er zijn verschillende mogelijkheden.

Wat verwachten we?
• Onze leerlingen stromen uit naar werk, beschut werk of dagbesteding.
• Na een jaar is 90% nog op de plek waar ze naartoe zijn gegaan.
• Onze ontwikkelingsperspectiefplannen (OPP’s) kloppen voor 75% van onze leerlingen.

Waar gingen onze leerlingen na school naartoe?

In schooljaar 2020-2021 stroomden 16 leerlingen uit. Van deze leerlingen gingen er 13 naar dagbesteding en 3 naar beschutte arbeid. Deze cijfers verschillen van jaar tot jaar en worden sterk bepaald door de mogelijkheden van de groep leerlingen.

Kwamen onze leerlingen direct op de juiste plek?

We besteden heel veel tijd en aandacht aan het vinden van geschikte uitstroomplekken en bereiden leerlingen goed voor. Maar liefst 95% van onze leerlingen zit nog op de plek waar ze na onze school naartoe gingen. Zij zijn waarschijnlijk direct op de juiste plek terecht gekomen. Onze schoolnorm is behaald. Hier zijn we heel blij mee.

Klopt dat met wat wij van deze leerlingen verwachtten?

In schooljaar 2020-2021 is 90% van onze leerlingen uitgestroomd volgens verwachting. Dat wil zeggen 15 van de 16 leerlingen gingen naar de plek die twee jaar daarvoor in hun OPP stond vermeld. We haalden de landelijke norm van 75%.