Werken bij Het Bariet

Wij geven speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar die zeer moeilijk leren, een meervoudige beperking hebben of een hulpvraag hebben op het gebied van hun sociaal emotionele ontwikkeling. We kijken nadrukkelijk naar talenten en kansen voor ontwikkeling. Onze leerlingen stromen uit naar dagbesteding of een vorm van arbeid.

Ons onderwijs

Het onderwijs op Het Bariet is verdeeld over drie bouwen. De basisvorming voor leerlingen van 12-15 jaar waarin leerlingen de basisvakken aangeboden krijgen en waar ze kennismaken met praktijkvakken en stage. De specialisatiefase voor leerlingen van 15 tot 20 jaar. In deze fase ligt steeds meer de nadruk op praktijkvakken en stages. En het basisplein, voor leerlingen van 12-20 jaar die meer zorg, verzorging en/of begeleiding nodig hebben.

Binnen het Basisplein hebben we een onderwijszorggroep, waarin ernstig meervoudig beperkte leerlingen een mooie en passende plek hebben. Hier zijn minder wisselingen in de samenstelling en er wordt gewerkt met een vast team van collega’s vanuit de school en de zorg. Het aanbod aan deze leerlingen is belevingsgericht, waarbij we werken vanuit de LACCS methodiek.

Alle 110 leerlingen hebben hun thuisbasis in een groep met een eigen mentor. Dit biedt leerlingen een vertrouwde omgeving en het geeft structuur. Naast de basisvakken besteden we aandacht aan wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Alles is gericht op een zo zelfstandig mogelijk leven. Leerlingen volgen verder een programma op maat. Dat gebeurt in een groep als het kan en individueel waar het nodig is.

We bieden de praktijkvakken techniek, dienstverlening, werken in het groen, catering en werken in het atelier. Ook hebben we buiten de school een arbeids- en trainingscentrum. Daar werken de leerlingen aan opdrachten van bedrijven uit de regio en er is aandacht voor arbeidsvaardigheden zoals op tijd zijn, doorwerken en je aan een planning houden.

Met stages beginnen leerlingen eerst in en om de school. Gaandeweg gaan ze steeds meer naar buiten. Daar lopen ze bijvoorbeeld stage in het ziekenhuis, een supermarkt, op een boerderij of een van de talloze andere bedrijven en dagbestedingsplekken.

Ons schoolgebouw delen we met een reguliere school voor voortgezet onderwijs. We kijken steeds waar de kansen tot samenwerking liggen. We hebben een gezamenlijk magazijn, leerlingen lopen stages, voeren opdrachten uit of volgen lessen bij elkaar.

Wat houdt werken bij ons in

De kunst voor jou als leraar is om je leerlingen niet te overschatten én niet te onderschatten. Je zorgt voor een passend en doelgericht lesaanbod. Dit is niet altijd eenvoudig, daarom sta je er niet alleen voor. Je krijgt hulp van je naaste collega’s en ook een orthopedagoog en intern begeleider kijken en denken waar nodig met je mee. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs. Je geeft les aan je eigen leerlingen en je verzorgt lessen aan andere leerlingen binnen de bouw waarin je werkt. Ook ben je het aanspreekpunt voor jouw mentorleerlingen en hun ouders.

Het team

Ons team bestaat uit ongeveer 45 collega’s. Nieuwe collega’s ervaren de sfeer als warm en open en ze voelen zich snel in het team opgenomen. We denken met elkaar mee en we lossen samen problemen op. Zo kun je erop vertrouwen dat een collega jouw groep even overneemt als het nodig is. Je staat er nooit alleen voor. Een belangrijke uitspraak bij ons is: ‘Het kan niet fout gaan, hooguit anders dan verwacht.’

Het is laagdrempelig om bij elkaar binnen te lopen. En in de bouwteams werken we samen aan de ontwikkeling van ons onderwijs. Dat doen we in werk- en bordsessies volgens de aanpak van stichting LeerKRACHT. Ook zijn er vakwerkgroepen en organiseren we regelmatig een teamdag waarin we samen een training volgen.

De Onderwijsspecialisten

Als je bij ons komt werken, krijg je een dienstverband vanuit De Onderwijsspecialisten. Binnen deze stichting werken 25 scholen samen aan onderwijs voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. Samen laten we elk kind groeien.

Vacatures

Momenteel is er geen vacature op onze school. Klik op onderstaande link voor de vacatures bij één van onze andere scholen van De Onderwijsspecialisten.