Onze school

Wij geven speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 20 jaar die zeer moeilijk leren, een meervoudige beperking hebben of een hulpvraag hebben op het gebied van hun sociaal emotionele ontwikkeling. We kijken nadrukkelijk naar talenten en kansen voor ontwikkeling. Onze leerlingen stromen uit naar dagbesteding of een vorm van arbeid.

Onze school in het kort

Leerlingen, ouders, verzorgers en medewerkers van verschillende achtergrond, godsdienst of levens­overtuiging gaan bij ons op school met respect met elkaar om. Wij zijn een algemeen bijzondere school. Dat betekent dat we uitgaan van gelijkwaardigheid van iedereen die aan ons verbonden is.

Het Bariet telt:
• 100 leerlingen tussen de 12 en 20 jaar
• 9 groepen (variërend tussen 7 en 17 leerlingen)
• 50 medewerkers

Bezoek van de onderwijsinspectie

Eens per vier jaar bezoekt de Inspectie van het Onderwijs onze school. Ons onderwijs kreeg de laatste keer een voldoende. Dit betekent dat het bestuur voldoet aan de vereiste basiskwaliteit.

Aanmelden

Wil je een nieuwe leerling aanmelden? Voor de toelating van je kind tot een school voor voortgezet speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Neem gerust contact op