Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen.

Bereikt in 2021
• We ontwikkelden een nog passender aanbod voor al onze leerlingen, met een extra impuls voor leerlingen die extra zorg, begeleiding of moeilijker lesstof nodig hebben.

Nieuw jaar, nieuwe doelen
• We gaan de leerlijn burgerschap binnen ons onderwijsprogramma optimaliseren.
• Het team wil haar deskundigheid met betrekking tot hechtingsproblematiek vergroten.
• We zetten extra in op de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Onder andere door de inzet van het programma Rots en Water.