Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier lees je wat we vorig jaar bereikten en waar we komend jaar aan willen werken.

Bereikt in 2023

  • Onze onderwijskwaliteit en werkwijze is inmiddels geborgd in ons systeem van kwaliteitskaarten.
  • We hebben een praktijkondersteuner techniek aangesteld.
  • Samen met regulier vo hebben we weer een nieuwe aanzet gegeven tot verdere samenwerking.

Nieuw jaar, nieuwe doelen

  • Onze samenwerking met Marianum gaan we planmatig vormgeven.
  • We maken een start met een digitaal portfolio voor alle leerlingen.
  • We maken een verdieping van het directe instructiemodel door het invoeren van het EDI (expliciete directe instructiemodel).