Ons onderwijs

Elke leerling groeit door onderwijs dat bij hem of haar past en dat rekening houdt met zijn of haar specifieke kennis, vaardigheden, interesses, talenten en beperkingen. Zodat een leerling met zelfvertrouwen klaar is voor de volgende stap.

Het onderwijs

In de eerste jaren van het voortgezet speciaal onderwijs krijgen leerlingen leervakken en praktijkvakken. In de vervolggroepen gaat het steeds meer om de praktijk en wat een leerling na school gaat doen. Dan gaan leerlingen ook op stage.

Burgerschap

De kern van burgerschapsonderwijs gaat over aandacht voor basiswaarden. Denk daarbij aan gelijke behandeling en respect voor anderen in een multiculturele samenleving. Het gaat om positief met elkaar omgaan in de klas. We vergroten zo de zelfredzaamheid van onze leerlingen in de Nederlandse samenleving. Burgerschap is geen apart vak. Het komt terug in ons schoolklimaat, verschillende vak-en leergebieden, schoolbrede projecten of het betrekken van de omgeving van de school bij ons onderwijs. We gebruiken verschillende dagelijkse situaties om leerlingen te laten ervaren dat aan elke kwestie verschillende kanten zitten. Waar we de focus op leggen wordt deels bepaald door de mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van onze leerlingen.

Sport en bewegen

Bewegen is gezond. Dat stimuleren we dan ook. Leerlingen krijgen bewegingsonderwijs en er zijn sportieve activiteiten. Plezier staat daarbij voorop. We werken samen met Special Heroes. Dit is een landelijk programma dat kinderen en jongeren meer wil laten bewegen. Ook helpen we onze leerlingen om lid te worden van een sportvereniging in de buurt.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur vinden we belangrijk. We bieden leerlingen verschillende creatieve vakken en hebben een kunstatelier. Ook stimuleren we hen om deel te nemen aan culturele activiteiten buiten school. We werken samen met Special Heroes en Cultuurbedrijf Amphion in Doetinchem.