Onderwijsprogramma

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) kent drie richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussen-tijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Voorbereid op de toekomst

Onze school heeft leerroutes met uitstroomprofielen:
• Leerroute 1: dagbesteding
• Leerroute 2: dagbesteding
• Leerroute 3: (beschutte) arbeid
• Leerroute 4: arbeid

De basisvorming

Onderwijs in de basisvorming is voor leerlingen tot 15 jaar. Er zijn vijf leerroutes. Elke leerroute heeft een eigen onderwijsprogramma dat past bij het niveau van de leerling. We geven veel aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling en het leren leren. Tijdens de praktijkvakken komen leerlingen uit verschillende leerroutes samen.

Specialisatiefase

Rond hun vijftiende jaar komen leerlingen in de specialisatie­fase. Leerlingen kiezen de sectoren waar ze in willen werken, zoals groen, techniek, dienst­verlening of consumptief (koken en horeca). Ze volgen veel praktijklessen en lopen stage. Er is veel aandacht voor burgerschap en voorbereiding op werk of dagbesteding. We stimuleren zelfstandig leren en werken. Waar nodig leveren we maatwerk.