Praktijkervaring

Praktijkvakken en stage nemen op onze school een belangrijke plek in. Ook leren we jongeren vaardigheden die ze in hun werk nodig hebben of die ze goed kunnen gebruiken in het leven. Zo zorgen we dat ze straks klaar zijn voor de volgende stap in hun toekomst.

Stages

Vanaf het tweede leerjaar lopen alle leerlingen meerdere stages. Leerlingen voeren dan in de praktijk uit wat ze op school geleerd hebben. Dit heet ervaringsgericht leren. Dat vinden we binnen onze school heel belangrijk. Het maakt de stap naar een zelfstandige werkplek kleiner.

We kennen drie soorten stages:

Interne stage
Leerlingen beginnen in leerjaar 2 met een interne stage. Bij de interne stage gaat het om het ontwikkelen van de werknemersvaardigheden. Het is de bedoeling dat de leerling al enkele vaardigheden beheerst. Naast een (hal-ve) dag interne stage op het ATC krijgen zij een individuele stageplek. Dit kan een plek binnen de school zijn, maar ook buiten de school op een andere locatie. De begeleiding wordt uitgevoerd door een assistent of leraar. Leerlingen kunnen hun voorkeur voor een stage doorgeven in december/januari en in mei/juni. Aan het einde van elke stageperiode wordt er een evaluatieformulier ingevuld.

LOL-stage
LOL staat voor ‘Leren Op Locatie’ en vindt plaats vanaf leerjaar 3. Leerlingen gaan zich extern oriënteren en doen zo werkervaring op. Dit gebeurt in een groepje met medeleerlingen onder leiding van een begeleider van school. Deze LOL-stage wordt naar behoefte en mogelijkheden van een leerling ingezet als tussenstap tussen de interne stage en de externe stage. Het stagebureau is verantwoordelijk voor het zorgen voor voldoende LOL-stageplekken. Er wordt gestreefd naar stages in de verschillende sectoren.

Momenteel zijn er LOL-stages in de sectoren:
- Groen: Zorgboerderij Veldhorst
- Consumptief: BMV (Brede Maatschappelijke Voorziening) Mariënvelde
- Facilitair: Streekziekenhuis Koningin Beatrix
- Woonzorgcentrum Beth San (Marga Klompé)
- Techniek: Werkleerbedrijf Fijnder (Werkbaan Oost)
- Dienstverlening: Supermarkt Albert Heijn

Externe stage
In het laatste leerjaar lopen leerlingen zelfstandig, individueel stage bij een bedrijf of dagbesteding. Bij uitstroom (beschutte) arbeid doen leerlingen dit vanaf 16 jaar en bij uitstroom dagbesteding vanaf 16 à 17 jaar. Deze stage heeft als doel de leerling optimaal voor te bereiden op een toekomstige uitstroomplek. Bij uitstroomprofiel arbeid wordt gestreefd naar een arbeidsovereenkomst bij uitstroom.

Het is de ambitie van de school om leerlingen in het laatste schooljaar drie dagen per week externe stage te laten lopen. Voor leerlingen die in het vrije bedrijf stage lopen, is een stage van drie dagen haalbaar. De ervaring leert dat instellingen vaak maximaal twee dagen bieden. Wanneer het niet mogelijk is om drie dagen in de week stage te lopen, worden de overige uren naar behoefte en op vraag van de leerling ingevuld.

Rustig en vertrouwd

We bouwen stages rustig op. Van heel vertrouwd met stages binnen de school, naar steeds meer loslaten buiten de school. Leerlingen passen wat ze geleerd hebben toe in de praktijk. Zo krijgen ze een indruk van arbeid en werk. Op die manier bereikt iedere leerling de plaats die het best bij hem of haar past. De resultaten leggen we vast in een stagemap.

Op weg naar werk

Daar draait het om op Het Bariet. Fijn en passend werk en een zo zelfstandig mogelijke plek op de arbeidsmarkt zijn belangrijk voor een mooie toekomst. Elke leerling kan rekenen op onze inzet voor de best mogelijke voorbereiding. We kijken naar elk individu. Met de juiste mix van praktijk en theorie.