Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2022-2023 is maandag 22 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 1000 onderwijsuren per jaar volgen. Daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd.

Schooltijden

De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.15 uur. Leerlingen kunnen vanaf 8.20 uur in de klas terecht. Medewerkers van de groep zijn dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen weer naar huis zijn.

Pauzes

’s Morgens houden we een pauze van een kwartier. Het pauzetijdstip kan per groep verschillen. Tussen de middag is er een half uur pauze om te lunchen en even te ontspannen.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur.

Vakanties 2022 - 2023

Kermis
12 september
Herfstvakantie
24 oktober t/m 28 oktober
Kerstvakantie
24 december t/m 6 januari
Voorjaarsvakantie
20 t/m 24 februari
Paasvakantie
7 t/m 10 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18 mei en 19 mei
Pinksteren
29 en 30 mei
Zomervakantie
8 juli t/m 20 augustus

Studiedagen

10 oktober
9 november
27 januari
11 april
8 juni

De leerlingen zijn tijdens de studiedagen de hele dag vrij.