Vakanties, studiedagen en lestijden

De eerste schooldag van schooljaar 2023-2024 is maandag 21 augustus. Onze leerlingen moeten minimaal 1000 onderwijsuren per jaar volgen. Daar houden we ons aan. Onze roosters en de jaarplanning zijn hierop gebaseerd

Schooltijden

Onze schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Leerlingen kunnen vanaf 8.20 uur in de klas terecht. Medewerkers van de groep zijn dan aanwezig. Wij houden altijd toezicht totdat alle leerlingen naar huis zijn.

Pauzes

’s Morgens houden we een pauze van een kwartier. Het pauzetijdstip kan per groep verschillen. Tussen de middag is er een half uur pauze om te lunchen en even te ontspannen. Pauzes worden ook nadrukkelijk als leermomenten gezien. Tijdens de pauze is er altijd begeleiding aanwezig.

Vrij vragen

Je kind krijgt vrij op bijzondere dagen zoals een huwelijk of begrafenis. Je kunt de vrije dag aanvragen bij de directeur.

Vakanties 2023 - 2024

Lichtenvoordse kermis
11 september
Herfstvakantie
16 t/m 20 oktober
Kerstvakantie
25 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie
12 t/m 16 februari
Paasvakantie
29 maart t/m 1 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
29 april t/m 10 mei
Pinksteren
20 en 21 mei
Zomervakantie
15 juli t/m 23 augustus

Studiedagen

5 oktober
27 november
31 januari
2 april
14 juni

De leerlingen zijn tijdens de studiedagen de hele dag vrij.