Om te regelen

We maken het ouders en leerlingen graag zo gemakkelijk mogelijk, maar sommige dingen kunnen we niet regelen. Doen jullie dat zelf?

Boeken en leermiddelen

Lesmateriaal zoals boeken en schriften regelt de school. De leerling neemt een eigen etui met pennen en potloden mee naar school.

Gymkleren en schoenen

Leerlingen hebben twee keer per week gym. Je kind neemt hiervoor een sportschoenen met stroeve zolen (géén zwarte zolen), een korte sportbroek en T-shirt mee. Na het gymmen wordt er in principe gedoucht, tenzij in overleg met leraar of mentor anders is besloten. We vragen hiervoor je kind een handdoek mee te geven. Als je kind niet kan gymmen, geef je dat door aan de mentor.

Medicijnen

Als je kind tijdens schooltijd medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat wij dit weten. Ook als de medicatie stopt of verandert horen we het graag. Wij bergen de medicijnen op school veilig op. We kunnen ook helpen de medicatie toe te dienen. Dit doen we alleen met schriftelijke toestemming van ouders.

Ouderbijdrage

Wij vinden het prettig als ouders jaarlijks € 25 betalen voor feesten en speciale activiteiten. Zo doen we het samen! Kun of wil je deze bedragen niet betalen? Geen zorgen, je kind doet gewoon mee en merkt daar niets van. De ouderbijdrage is vrijwillig. De school beheert de bijdragen. In ons financieel jaarverslag staat waaraan het geld is uitgegeven.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als je kind schade bij een ander veroorzaakt, kunnen de kosten hoog oplopen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Sluit daarom een aansprakelijkheidsverzekering af voor je kind.

Heb je een aansprakelijkheidsverzekering voor het hele gezin afgesloten? Dan is je kind vaak vanaf de geboorte automatisch meeverzekerd.