Met partners en omgeving

Het Bariet werkt vaak en graag samen met partners in de omgeving.

Regionaal samenwerkingsverband

Alle scholen in een regio werken samen aan passend onderwijs voor elke leerling. We noemen dat een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt welke leerlingen les krijgen op het speciaal onderwijs, en op welke school in speciaal onderwijs.

Onze school maakt deel uit van de samenwerkingsverbanden VO Slinge-Berkel en VO Doetinchem. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle leerlingen een passende plek is op een school dichtbij. Lees meer op www.swvslingeberkel.nl en www.samenwerkingsverbanddoetinchem.nl.
Zie ook www.passendonderwijs.nl.

Zorgpartners

Om leerlingen extra zorg te bieden die ze nodig hebben, werken we samen met zorgpartners. We maken gebruik van een (variërend) aantal zorg­medewerkers van Zozijn voor zorg en begeleiding in onderwijs. Voor logopedie werken we samen met LogopediePLUS.

Gemeenten en bedrijven

Natuurlijk hebben we veel contact met gemeenten en met bedrijven. Bijvoorbeeld als leerlingen stage lopen of na hun tijd bij ons op school aan het werk gaan.

Collega scholen

Ook met de scholen in onze regio werken we goed samen. Onder andere met VO Marianum en het praktijkonderwijs.