Samen werkt: samenwerking met Laborijn

Het Bariet werkt nauw samen met Laborijn. Leerlingen die bijna uitstromen kunnen bij Laborijn begeleid worden, zodat er een naadloze overgang plaatsvindt tussen school en werk. Laborijn kijkt waar zij kunnen ondersteunen en bekijkt hoe het traject er na school eruitziet voor de leerlingen.

Op dit moment lopen er drie leerlingen van Het Bariet stage bij Laborijn. 

In onderstaande video vertellen zij hun ervaringen en wordt de samenwerking verder toegelicht.