Johan van der Weerd met pre-pensioen: Vastberadenheid en inzet voor inclusiviteit markeren zijn loopbaan

Afgelopen donderdag was de afscheidsreceptie van Johan van der Weerd, directeur van Het Bariet. Na 37 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs waarvan 18 voor De Onderwijsspecialisten gaat Johan met pre-pensioen. Bij De Onderwijsspecialisten heeft Johan veel mooie ervaringen opgedaan. We blikken in dit interview met Johan terug op zijn loopbaan en zijn tijd bij De Onderwijsspecialisten en wat hij zijn collega’s nog mee wil geven.

Van uitzendwerk naar onderwijs

Johan begon in 1983 zijn loopbaan in een tijd van stijgende werkloosheid en onzekerheid. Na zijn studie aan de pedagogische academie in Arnhem vond hij aanvankelijk geen werk in het onderwijs. Hij besloot om zich aan te melden bij allerlei uitzendbureaus en zo kwam hij terecht bij Koonings Jaght en later bij Schreuderhuizen, als groepsbeleider van mensen met een verstandelijke beperking. Na drie jaar was er een keerpunt voor Johan. ‘Ik moest kiezen: blijven in de zorgsector of terug naar het onderwijs', vertelt Johan. Dankzij de steun van zijn vriendin waagde hij de sprong en begon met invalwerk in het onderwijs.

Nieuwe start bij de Hamalandschool

Johan’s vastberadenheid leidde uiteindelijk tot een positie als leraar voor langere tijd bij de Hamalandschool. In deze periode vervulde hij verschillende rollen, onder andere intern en ambulant begeleider. Ook was hij een aantal jaren betrokken bij de onafhankelijke indicatiestelling vanuit het regionale expertise centra. Hij maakte in 2002 de overstap naar de schoolbegeleidingsdienst in Doetinchem. Maar het commerciële aspect maakte hem niet gelukkig. Vanuit daar toch weer de overstap naar een school, De Christoffelschool in Didam. Een telefoontje van het toenmalige vrijwilligersbestuur van de Hamalandschool zorgde voor verandering. Hij werd gebeld met de vraag of hij eens wilde praten over een vrijkomende positie als directeur. Johan: ‘Ik besloot de uitdaging aan te gaan voor een jaar met als voorwaarde dat de bestuursconstructie kritisch onder loep genomen zou worden.’ De Hamalandschool sloot in 2007 aan bij De Onderwijsspecialisten.

Directeur bij Het Bariet

Johan werd in 2006 directeur van de Hamalandschool (so en vso). Deze scholen splitsen zich later op in so Hamalandschool en vso Het Bariet. Er lagen plannen voor het bouwen van een nieuwe school. Johan: ‘Het bouwen van een nieuwe school samen met het team, ouders en leerlingen dat was fantastisch om mee te maken. De tekeningen voor de nieuwbouw waren klaar en we moesten alleen nog een aannemer vinden. En toen deed zich ineens de kans voor om Het Bariet te vestigen binnen het gebouw van Marianum, regulier voortgezet onderwijs. Het is echt een gouden greep geweest om toen te kiezen voor een huisvestiging binnen het reguliere onderwijs.’

Trots op zijn team

Johan waardeert enorm de toewijding en betrokkenheid van zijn team bij Het Bariet. Johan: ‘We doen het echt samen vanuit vertrouwen en eigenaarschap. Er zit erg veel kracht in het team. Zo nam bijvoorbeeld een aantal collega’s het voortouw om een maatwerkgroep te starten en ze gingen hiermee aan de slag. Mijn rol is om dan met regelmaat de kritische vragen te stellen. Kijken of het passend is en of het nog wel binnen de wet- en regelgeving blijft.’ De maatwerkgroep is een groot succes binnen de school. Veel leerlingen zijn inmiddels vanuit zorg of thuiszitten via deze groep weer ingestroomd in het onderwijs.

Johan wil het volgende nog aan zijn team meegeven:
‘Probeer het uit. Geef en neem ruimte. Geef vooral leerlingen ook de ruimte en laat ze soms gecontroleerd ‘vallen’. Dat hebben ze in de maatschappij ook nodig.’

Johan: ‘In tijden van Corona had iedereen zijn eigen klas en groep waarmee je ook pauzeerde. Na corona konden de groepen weer samenkomen. Onder het team ontstond aarzeling: konden de leerlingen wel samen pauzeren en konden ze de prikkels wel aan? En dan moet je als directeur zeggen, kom jongens laten we het uitproberen.’

Met pre-pensioen, en dan?

Johan heeft al een paar dingen uitgestippeld. Zo zit hij in de Sociale Raad van de gemeente Oost Gelre en heeft hij zich aangemeld voor de avondacademie. Johan: ‘Geweldig om geïnspireerd te worden terwijl niks hoeft.’ Naast meer tijd besteden aan zijn kleinkinderen hoopt Johan ook wat ruimte in ze hoofd te krijgen om wat meer te gaan lezen. De agenda vult zich zo vanzelf.