Gezocht: enthousiaste ouder(s) voor MR!

Wilt u als ouder meepraten op school?

MR oudergeleding
De MR van Het Bariet zoekt actieve, betrokken ouders die zich kandidaat willen stellen als MR-lid.

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders en medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement.

De mr vergadert één keer in de 6 weken van 19.30 tot 21.30 uur.

Geïnteresseerd of wil je een keer een vergadering bijwonen? Meld je dan aan via: mr@hetbariet.nl  

Heb je nog vragen? Benader dan gerust iemand van de mr of stuur een mail naar bovenstaand mailadres.