Duurzaamheid

Afgelopen week kwam Michelle vanuit de Onderwijsspecialisten om onze leerlingen les te geven rondom het thema duurzaamheid. Het was enorm leuk om te zien wat zij allemaal al weten en hoe zij zich willen inzetten voor een betere aarde. Er werd fanatiek meegespeeld met de spellen die Michelle mee had gebracht! 
 
Michelle is daarnaast ook nog bij het ATC geweest om mee te kijken met ons werk voor de kringloop. Op het ATC controleren onze leerlingen namelijk of de ingebrachte spullen het nog doen, of ze gerepareerd moeten worden of weg kunnen op een verantwoorde manier. Michelle was onder de indruk van ons werk en onze inzet voor een beter milieu!