Wie zijn wij

Het Bariet geeft onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar. Onze leerlingen hebben een IQ tot 70, uitzonderingen daargelaten, vaak met bijkomende problematiek. Ze zijn aangewezen op een intensieve tot zeer intensieve onderwijsbegeleiding.

Onze school is een neutraal bijzondere school; we staan open voor alle leerlingen, ongeacht  afkomst/religie.


Waar onze school voor staat

Bariet is een gesteente dat staat voor onafhankelijkheid en in je kracht staan. Zaken die wij belangrijk vinden in de begeleiding van onze leerlingen naar een volwaardige plek binnen de maatschappij.

Elke leerling is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden. Dit is ons uitgangspunt bij de (brede) ontwikkeling van de leerling. We richten ons onderwijs in als een ononderbroken proces. We bereiden onze leerlingen voor op een zinvolle toekomst en begeleiden ze op het gebied van werken of dagbesteding, wonen, vrije tijd en burgerschap. Onze begeleiding is erop gericht de zelfstandigheid van de leerling zo groot mogelijk te maken.

Het pedagogisch en didactisch klimaat stemmen we af op de leerling. De ene keer doen we dit door een stimulerende omgeving te bieden, de andere keer door heel gericht dingen aan te leren of voor te doen. We vinden het belangrijk een veilige en gestructureerde omgeving te creëren, waarbinnen de leerling het vertrouwen krijgt om zelf initiatieven te nemen en zelf te handelen.

Het Bariet bereidt leerlingen voor op dagbesteding, de arbeidsmarkt en incidenteel vervolgonderwijs.