Wie zijn wij

Het Bariet geeft voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar (en in uitzonderingsgevallen tot 20 jaar) met een verstandelijke of meervoudige beperking. Onze leerlingen hebben een IQ tot 70, vaak met bijkomende problematiek. We hanteren voor het IQ geen ondergrens.

Waar onze school voor staat

Elke leerling is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden. Dit is ons uitgangspunt bij de (brede) ontwikkeling van de leerling. We richten ons onderwijs in als een ononderbroken proces. Daarin bereiden we onze leerlingen voor op en begeleiden we ze naar een zinvolle toekomst op het gebied van werken of dagbesteding, vrije tijd en burgerschap. Onze begeleiding is erop gericht de zelfstandigheid van de leerling zo groot mogelijk te maken.

Het pedagogisch en didactisch klimaat stemmen we af op de leerling. De ene keer doen we dit door een stimulerende omgeving te bieden, de andere keer door heel gericht dingen aan te leren of voor te doen. We vinden het belangrijk een veilige en gestructureerde omgeving te creëren, waarbinnen de leerling het vertrouwen krijgt en voelt om initiatieven te nemen en om zelf te handelen.