Bijzonder verlof

Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind bijzonder verlof krijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

  • familieomstandigheden;
  • vervulling van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging;
  • vakantie: wanneer het kind vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan. De ouders moeten in dat geval een schriftelijke verklaring van de werkgever overleggen;

In alle gevallen dient u minimaal één week vóór het verzuim een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is bij de administratie verkrijgbaar.