Stage

Bij de toeleiding naar arbeid nemen stages een belangrijke plaats in. Vanaf het derde jaar in het voortgezet speciaal onderwijs volgen alle leerlingen een vorm van stage.

De eerste stage is altijd een interne stage binnen de school, daarna volgt een stage waarbij leerlingen leren op locatie, met begeleiding van school (dit noemen we de LOL-stage). Tot slot volgen leerlingen een externe stage. De stageplek neemt de begeleiding steeds meer over. Dit kan op een beschermde werkplek zijn of een plek in het bedrijfsleven. Onze stages vinden plaats in de sectoren groen, techniek, dienstverlening, ambachtelijk en consumptief.