Sectoren

Op Het Bariet wordt gewerkt met sectoren. Een sector is een richting waarin leerlingen kunnen uitstromen.

Wij hebben de volgende sectoren:

  • Groen
  • Techniek
  • Dienstverlening
  • Facilitair
  • Consumptief
  • Atelier

In de BAVO maakt een leerling kennis met de verschillende sectoren. Als een leerling 15 jaar wordt, wordt in overleg met de mentor en de ouders een sector gekozen. In de specialisatiefase gaat de leerling zich verder in de gekozen sector bekwamen. Uiteindelijk wordt een stageplaats gezocht bij de sector en indien mogelijk, een arbeidsplaats. Tussendoor wisselen van sector is mogelijk als dit in het belang is van de leerling.