Arbeidstoeleiding

Sinds januari 2015 is de Participatiewet van kracht en heeft de gemeente een centrale rol bij het bemiddelen naar dagbesteding of werk. De stagecoördinatoren hebben overleg met instellingen en gemeentes en proberen de stageplekken zo veel mogelijk passend te maken voor de toekomst.

We stippelen het hele stagetraject zorgvuldig uit in overleg met leerlingen, ouders, mentoren en het stagebureau. Zo zorgen we ervoor dat uw zoon of dochter straks voorbereid is op een passende werkplek in de maatschappij.