Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Ouderklankbordgroep

Naar aanleiding van de oproep van de school zijn een aantal moeders op een avond bij elkaar geweest om samen met Johan van der Weerd en Inge Wijnen eens van gedachten te wisselen over wat een klankbordgroep voor leerlingen, school en natuurlijk voor de ouders zou kunnen betekenen. 
Zomaar een aantal punten die daar uit gekomen zijn:
 • Het onder de aandacht brengen bij andere scholen, universiteiten, industriële kringen enz. dat er een grote groep mensen is zoals onze kinderen. En dat zij ook hun plaats in de maatschappij verdienen, nu maar ook zeker in de onzekere toekomst.
 • Meedenken over stageplekken.
 • Presentatie of gastlessen geven door ouders of bekenden van iemand, vanuit werk of hobby.
 • Meehelpen bij bijv. fondsenwerving, denk bijv. aan onze schoolbus. Deze hebben we gekregen van de Johan Cruyff Foundation. Geweldig maar nu moet de bus natuurlijk  wel kunnen blijven rijden (verzekering, onderhoud, benzine).
 • Op een andere manier eigen kwaliteiten en/of netwerk inzetten.
 • Hulp in de school: presentaties over bijv. werk of hobby, hulp bij keuzecursussen, meedenken over thema’s als zelfstandig reizen.
 • Met een opbouwend-kritische blik kijken naar zaken waar we op school mee bezig zijn.
 • Helpen organiseren van info-avonden voor ouders: bijv. over het thema wonen/vinden van goeie woonplek, of een markt met bijv. het thema vrijetijdsbesteding.
Het lijkt ons een goed idee om eens een inloop-café te organiseren voor ouders, waar we onder het genot van een hapje (gemaakt door de leerlingen) en een drankje met elkaar kunnen praten over onze kinderen of waar wij als ouders/verzorgers tegenaan lopen. In het inloopcafé kunt u dan ook met vragen terecht, waar een ander misschien wel het antwoord op weet. Ook kunnen wij zaken waar U mee worstelt, onder de aandacht brengen van de school.
 
Natuurlijk zijn dit nu alleen nog maar ideeën, maar wij als klankbordgroep werden er enthousiast van en hebben er zin in om e.e.a. te gaan organiseren. Mocht u punten hebben die wij in de klankbordgroep onder de aandacht moeten brengen, dan horen wij het graag.
 
Het doel van de klankbordgroep is ook om U te vertegenwoordigen, dus we hopen op reacties van uw kant.

ouders

:

Help (nieuw venster)