Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Overige partners

 • De school werkt met heel veel organisaties samen. Enkele daarvan zullen we hier noemen.

Zozijn

Daar waar de school handen tekort komt, is het voor de ontwikkeling van het kind belangrijk dat extra zorg geleverd kan worden. Zozijn is onze samenwerkende partner voor de zorg.
Er is een wettelijke regeling dat elk kind ongeacht zijn beperking onderwijs kan volgen. In overleg met de school is het mogelijk dat ouders een indicatie voor zorg binnen het onderwijs aanvragen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura. 

De schoolmaatschappelijk werker kan u ondersteunen bij de aanvraag van een indicatie. Zozijn coördineert deze zorg die door medewerkers van Zozijn en de Lichtenvoorde worden uitgevoerd.

De Lichtenvoorde

Stichting De Lichtenvoorde ondersteunt en begeleidt mensen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking of stoornis in het autistisch spectrum in wonen, werken en leven in Oost-Gelderland.
Een deel van de leerlingen maakt gebruik van de woonvoorzieningen van De Lichtenvoorde. Er is regelmatig overleg met elkaar over afstemming van begeleiding en nieuwe ontwikkelingen.

Estinea

Estinea is er voor mensen met een beperking. Je kunt bij Estinea terecht met al je ondersteuningsvragen. Als school hebben we regelmatig te maken met Estinea. Regelmatig lopen er leerlingen stage bij een instelling van Estinea.

 

samenwerking

:

Help (nieuw venster)