Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

financieel

 • De school kent een vrijwillige ouderbijdrage, waarvan bijzondere dingen worden bekostigd.

Vrijwillige ouderbijdrage

Ieder jaar wordt aan u een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Uit deze ouderbijdrage worden een aantal zaken bekostigd waarin het normale budget niet voorziet. In het schooljaar 2015-2016 wordt de vrijwillige ouderbijdrage gebruikt voor de onderstaande posten:
 • schoolkamp/projectweek
 • klankbordgroep (voorheen ouderraad)
 • Sinterklaas
We vragen eens per jaar een bijdrage die in termijnen kan worden betaald. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een overeenkomst. U bepaalt zelf de selectie van activiteiten, dus waarvoor u een bijdrage wilt betalen. In de overeenkomst staat aangegeven welk deel van de bijdrage waaraan besteed wordt. Als u de overeenkomst heeft ondertekend, bent u verplicht het overeengekomen bedrag te betalen. Voor de bijdrage bestaat een reductie- of kwijtscheldingsregeling.

financieel

:

Help (nieuw venster)