Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

ziekte & verzuim

 • Als uw kind niet naar school kan, worden wij daar graag van op de hoogte gebracht.

Ziekte

Wanneer uw kind ziek is, vragen wij u dringend om dit tussen 8.00 uur en 9.00 uur door te geven aan onze administratie. Ook dient u dit door te geven aan de vervoersmaatschappij waarmee uw kind reist.

Schoolverzuim

Schoolverzuim anders dan bij ziekte is niet toegestaan. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen eist van de scholen dat ongeoorloofd schoolverzuim direct gemeld wordt bij de leerplichtambtenaar.

Verlofregelingen in bijzondere omstandigheden

Alleen in uitzonderingsgevallen kan een kind bijzonder verlof krijgen. In alle gevallen moet u voor
het verzuim een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is bij de administratie verkrijgbaar.

praktisch

:

Help (nieuw venster)