Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

allerlei

 • Kluisjes
 • Daarnaast zijn er ook een aantal zaken die minder belangrijk zijn, maar die we wel willen noemen.

Eten en drinken

De leerlingen blijven op school over. Dat betekent dat ze vanuit huis voldoende drinken en eten mee moeten nemen. In de kantine van de school kunnen tijdens de pauzes tegen een kleine vergoeding een aantal gezonde dingen worden gekocht. Onze school draagt het predicaat 'Gezonde school'.

Gymkleding

Aan het begin van het schooljaar krijgt u via de leerkracht de tijden van de lessen bewegingsonderwijs door. De leerkracht brengt u ook op de hoogte van welke gymkleding meegegeven dient te worden. Na het gymmen kan er gedoucht worden. Uiteraard is dit niet verplicht.

Huiswerk

In principe is onze school huiswerkvrij. In incidentele gevallen (zoals het voorbereiden van een spreekbeurt of presentatie) kan er thuis wat aan voorbereiding worden gevraagd, maar dat is zeker geen regel.
Voor de vso afdeling geldt dat in verband met de praktijkgerichte activiteiten het meer voor de hand ligt dat leerlingen thuis bijvoorbeeld leren opruimen, tafeldekken, schoonmaken, stofzuigen en boodschappen doen.

Medicijngebruik 

Heeft uw zoon/dochter medicijnen, dan willen we graag duidelijke informatie rond het medicijngebruik. Heeft uw kind overdag medicijnen nodig, dan wordt u verzocht om de medicijnen in een weekdoos aan te leveren. Deze moet worden voorzien van naam, soort medicatie, hoeveelheid en het tijdsstip waarop deze gegeven dient te worden. Graag ontvangt de school ook een bijsluiter van de medicatie. Bij verandering van medicatie, tijdelijke medicatiegebruik of wanneer de dosering verandert, dient een rode kaart ingevuld en ondertekend te worden ingeleverd bij de mentor. Mocht uw zoon/dochter gebruik maken van noodmedicatie, zoals bij epilepsie of allergie, dan stellen wij hiervoor een protocol op in samenwerking met de ouders.

Mobiele telefoon

Mobiele telefoons zijn ook in de school niet meer weg te denken. Tijdens de lessen moeten de telefoons opgeborgen worden. Het komt echter steeds vaker voor dat leerlingen hun telefoon mogen gebruiken. Hierbij kunt u denken aan het gebruik als rekenmachine, digitale agenda etc.

Weeralarm

Wanneer er door het KNMI een dag van te voren een weeralarm wordt afgegeven, beslist u zelf of u uw kind naar school laat gaan. Als u besluit uw kind niet te laten gaan, dient u dit telefonisch aan ons door te geven en zelf eventuele maatregelen te treffen voor afmeldingen van het vervoer.
Bij een weeralarm op de dag zelf neemt de directeur een besluit hoe er mee om te gaan. Een aantal gemeentes heeft ouders/verzorgers geïnformeerd wanneer zij het schoolvervoer wel en niet door laten gaan bij een weeralarm.

Kluisjes

Iedere leerling, krijgt een gratis kluisje ter beschikking. Hierin kunnen schoolspullen en persoonlijke dingen worden opgeborgen. Er hoeft geen borg te worden betaald. Mocht uw kind de sleutel kwijt raken, dan wordt er €10 in rekening gebracht. Het kluisje blijft uiteraard eigendom van de school en we verwachten dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan.
 
 

praktisch

:

Help (nieuw venster)