Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Interne stage

 • ATC
 • Onder interne stage verstaan we stage lopen in de school.

Leerlingen van 14 tot 17 jaar lopen stage in de school. Er zijn verschillende oefenplekken waar leerlingen voor het eerst arbeidsmatig getraind worden. De interne stages zijn in de volgende groepen georganiseerd: groen, dienstverlening en productie. Onder dienstverlening valt huishoudelijk werk, schoonmaak magazijn en repro (administratie en telefoon). Onder productie valt ook het atelier en het ATC.

Tijdens de interne stage worden leerlingen getraind in de algemene werknemersvaardigheden; sociaal gedrag, aanpakgedrag, werkhouding, taalgebruik en communicatie, etc.

De praktische vaardigheden die vereist zijn voor de interne stage die de leerling loopt komen uit de praktijkvakken. Hiervoor is per leerroute een verschillend niveau opgesteld.

De begeleiding en beoordeling van de interne stages is in handen van de werkbegeleider die de leerling dagelijks begeleidt. Het stagebureau adviseert en rapporteert de mentor ten behoeve van het verdere traject van de leerling.
De mentor doet een aanvraag bij het stagebureau wanneer uit resultaten van de interne stage blijkt dat een leerling klaar is voor een LOL stage of externe stage. Vervolgens wordt de aanvraag in behandeling genomen door het stagebureau: zij bepalen of het een LOL stage of externe stage wordt op basis van de resultaten.

Stage

:

Help (nieuw venster)