Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Externe stage

 • Onder externe stage verstaan we stage lopen buiten de school, waarbij de begeleiding op de werkvloer verzorgd wordt door een medewerker van het bedrijf.

De laatste stap in het stageproces is de individuele stage vanaf 17 of 18 jaar. Hierbij loopt de leerling zelfstandig, individueel stage bij een bedrijf, sociale werkvoorziening of dagbestedingscentrum. Deze stage heeft als doel de leerling optimaal voor te bereiden op een toekomstige arbeidsplaats. Indien enigszins mogelijk wordt er gestreefd naar een arbeidsovereenkomst bij uitstroom.
 
Het is de ambitie van de school om leerlingen 3 dagen per week externe stage te laten lopen. Wanneer dit niet het geval is in verband met een beperkt aantal externe stageplaatsen, worden de overige uren naar behoefte/op vraag van de leerling ingevuld.
 
De mentor doet een aanvraag bij het stagebureau wanneer uit resultaten van de interne stage/LOL stage blijkt dat een leerling klaar is voor een externe stage. Vervolgens wordt de aanvraag in behandeling genomen door het stagebureau. Het stagebureau is verantwoordelijk voor een voldoende aantal stageplaatsen. Daarnaast houdt het stagebureau zich bezig met de matching van de leerling op een stageplaats en stuurt de werkbegeleider aan voor begeleiding. Vier keer per jaar vindt er evaluatie plaats. Dit is ook een taak van het stagebureau.
 
 
 
 
 
 

Stage

:

Help (nieuw venster)