Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Sport en cultuur

 • Sport en cultuur worden op onze school vormgegeven door onze combinatiefunctionarissen. Zij participeren in een regionaal netwerk, waar ideeën op het gebied van sport, kunst en cultuur uitgewisseld worden.

Sport

Special Heroes is een sportstimuleringsproject van De Onderwijsspecialisten in samenwerking met Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF. Het doel van Special Heroes is om de leerlingen tijdens schooltijd kennis te laten maken met diverse sporten en bewegingsactiviteiten om vervolgens buiten schooltijd hiermee verder te gaan.
 
In de folder vindt u een duidelijk overzicht van de sportactiviteiten in de regio Achterhoek voor kinderen en jongeren met een beperking. Alle sportverenigingen die deze sportactiviteiten uitvoeren hebben door middel van het Special Heroes project voldoende ervaring opgedaan met de doelgroep. Voor de trainers en begeleiders van de verschillende activiteiten geldt dit ook.
 
Voor alle activiteiten die in deze folder beschreven staan kunt u naast de contactpersoon ook contact opnemen met de zogenaamde combinatiefunctionaris van de school. Naast het vak bewegingsonderwijs dat op school zelf gegeven wordt, begeleidt zij ook de verenigingen én de leerlingen vanuit de school bij deze verenigingen.
 
Onze Combinatiefunctionaris voor sport is: 
Nikka te Koppel
n.tekoppel@hetbariet.nl 

Kunst en Cultuur

De combinatiefunctionaris op het gebied van Kunst en Cultuur probeert op dit vlak vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten. Wanneer een leerling en/of ouder bijvoorbeeld op zoek is naar bijvoorbeeld een leuke en passende muziekvereniging, toneelclub, schilderles, etc., dan kunt u met de vraag bij haar terecht.

Onze Combinatiefunctionaris voor Kunst en Cultuur is:
Inge Wijnen
i.wijnen@hetbariet.nl

Sport en Cultuur

:

Help (nieuw venster)