Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

lesprogramma

 • Kookles
 • De school geeft eindonderwijs. Dat betekent dat praktijkvakken een belangrijke rol spelen.

BAVO

De leerlingen zitten 3 jaar in de BAVO. In deze periode kunnen ze de volgende cognitieve vakken krijgen:

- Schriftelijke en Mondelinge taal
- Rekenen/Wiskunde
- Engels
- Mens en Maatschappij (o.a. omgaan met media en burgerschap)
- Mens, Natuur en Techniek
- Culturele oriëntatie en Creatieve expressie
- Bewegen en sport
- Omgaan met vrije tijd (keuzecursus)
- Sociale vaardigheden
- leren leren
- Voorbereiding op dagbesteding en arbeid (Portfolio/arbeidsoriëntatielessen)
- Arbeidstraining (ATC/werkboxen/Zedemo)

Deze lessen worden door de mentor en zijn assistentes gegeven. Bij leerroute 1, 2 en 3 zal het accent liggen op 'praktijk' en 'doen'. Bij leerroute 3 en 4 zal het accent meer liggen op 'praten' en 'theorie'.

Naast de genoemde vakken krijgen de leerlingen ook een aantal praktijkvakken.

- Consumptief/Catering
- Groen
- Techniek
- Dienstverlening (magazijn, baliemedewerker, verkoop, repro)
- Facilitair (schoonmaak, linnenkamer)​
- Atelier

Tijdens deze lessen zitten de leerlingen van verschillende leerroutes bij elkaar. Deze lessen worden doorgaans niet gegeven door de mentor, maar door een assistente of vakleerkracht. 

SF

Leerlingen die op 1 augustus 15 zijn, komen in de  Specialisatiefase. Een leerling mag (in samenspraak met ouders en mentor) zelf een sector of een combinatie van sectoren kiezen. Het is nadien nog wel mogelijk om van sector te veranderen als dat beter bij de leerling aansluit.
 
We hebben de volgende sectoren:
 
- Consumptief/Catering
- Groen
- Techniek
- Dienstverlening (magazijn, baliemedewerker, verkoop, repro)
- Facilitair (schoonmaak, linnenkamer)
- Consumptief
- Atelier
 
In de specialisatiefase worden de cognitieve vakken aangeboden die ook in de BAVO worden aangeboden. De leerlingen van verschillende leerroutes zitten hierbij bij elkaar.
 
De praktijkvakken (sector) zijn in de specialisatiefase erg belangrijk. De leerling bekwaamt zich in de gekozen sector.

Ook gaan de leerlingen in deze fase stage lopen. De stage is een belangrijk onderdeel van het onderwijs in deze fase. We streven er naar om ook voor de naschoolse periode een arbeidsplaats te vinden passende bij de sector.

Maatwerk

Van de hierboven genoemde opzet kan in bijzondere gevallen afgeweken worden. Bij alles geldt: Waar maatwerk nodig is, bieden we maatwerk!
​​​​​​

lesprogramma

:

Help (nieuw venster)