Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

indeling

 • Tuinieren
 • het VSO is ingedeeld in twee fases, de Basisvorming (BAVO) en de Specialisatiefase (SF)
Bij de inrichting van ons VSO hanteren we de volgende speerpunten:
 • De mentor moet goed zicht hebben/houden op mentorleerlingen.
 • Het is belangrijk dat leerlingen van diverse leerroutes elkaar ontmoeten, samen werken, spelen en leren.
 • Doelgericht werken richting uitstroom.


Als paraplu boven deze drie speerpunten hangt ons belangrijkste motto: Samen laten we elk kind groeien!

Dit schema geeft weer hoe we het onderwijs ingericht hebben. Onder dit schema volgt de uitleg.
 
 
 
 

BAVO

Tot 15 jaar zitten de leerlingen in de BAVO: De leerkracht/mentor heeft een stamgroep met leerlingen uit leerroute 1-2-3 of 3-4. Hieraan geeft de mentor (samen met assistentes) de lessen. De leerlingen krijgen zowel theorielessen als praktijkvakken. De leerlingen maken kennis met alle praktijkvakken, zodat ze in de specialisatiefase een bewuste keuze kunnen maken.
 
Bij sommige vakken worden de leerlingen op niveau bij elkaar gezet, bij andere vakken zitten leerlingen met verschillende niveaus bij elkaar. 

SF

Leerlingen die op 1 augustus 15 zijn, komen in de  Specialisatiefase: Een leerling mag (in samenspraak met ouders en mentor) zelf een sector of een combinatie van sectoren kiezen, bv. groen-techniek.
 
In een stamgroep zitten leerlingen uit verschillende leerroutes bij elkaar. De leerlingen uit de stamgroep zitten bij elkaar bij het begin en einde van de dag, bij verjaardagen, mentorlessen/arbeidsoriëntatie lessen, burgerschap etc.

indeling

:

Help (nieuw venster)