Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Opbrengsten en resultaten

 • We houden de opbrengsten en resultaten voortdurend in het oog en proberen deze op verschillende manieren te verbeteren.

Opbrengsten en resultaten van ons onderwijs

We analyseren de opbrengsten van ons onderwijs regelmatig: zijn de gestelde doelen voldoende behaald en ontwikkelen de leerlingen zich nog volgens de leerroute waarin ze geplaatst zijn op basis van het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)? Ook houden we bij waar leerlingen naartoe uitstromen en volgen we de oud-leerlingen minimaal twee jaar.

Ontwikkelingen

In het jaarplan van de school worden de belangrijkste speerpunten benoemd. De belangrijkste resultaten van het afgelopen jaarplan zijn:
 • We hebben de samenwerking met Marianum verder uitgebouwd.
 • We hebben passend onderwijs verder uitgebouwd. Dat hebben we bereikt door intensievere samenwerking met andere vormen van onderwijs, zorg en gemeenten.​
 • We hebben de arbeidstoeleiding nog verder ontwikkeld, aansluitend bij de nieuwe wetgeving.
 • Onze deskundigheid over leerlingen met een ernstige meervoudige beperking is sterk vergroot.​
 • In overleg met de samenwerkingsverbanden, zorgorganisaties en gemeenten hebben we een passend aanbod gerealiseerd voor leerlingen met een zorg- en een onderwijsvraag.​
 • De ouderklankbordgroep hebben we verder vormgegeven.​
 • Om leerlingparticipatie te bevorderen, hebben we de stem van de leerling beter hoorbaar gemaakt. Door de leerlingenraad te optimaliseren, en door het digitaal portfolio van iedere leerling beter vorm te geven.​

De belangrijkste speerpunten voor het komende jaar zijn:

 • ​We willen het contact met ouders meer op maat gaan vormgeven.
 • We starten met de werkwijze van stichting leerKRACHT. Hierbij werkt het team veel samen, bezoeken docenten regelmatig elkaars lessen en geven elkaar feedback. Op deze manier worden we elke dag een beetje beter.​
 • Het onderdeel ‘stem van de leerling’ van leerKRACHT wordt ingezet om de leerlingparticipatie te vergoten.​
 • Er wordt meer aandacht besteed aan de werkdruk van het team.

Opbrengstgericht werken en verantwoording

Door het opstellen van ontwikkelingsperspectief-plannen, het werken met leerroutes en uitstroomprofielen en het goed volgen van de ontwikkeling van de leerlingen, zullen we de opbrengsten van ons onderwijs beter kunnen verantwoorden.​

Ons onderwijs

:

Help (nieuw venster)