Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

leerlingenraad

 • De school heeft een leerlingenraad. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen meedenken en meepraten.

De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen. Daarnaast hebben er 2 personeelsleden zitting in de leerlingenraad, de notulist (Mariska) en een vaste coach (Hilde). Deze twee personeelsleden hebben geen enkele stem in de raad. Aan het begin van ieder schooljaar zijn er verkiezingen. Alle leerlingen kunnen zich verkiesbaar stellen.

 De functie van de leerlingenraad:

- Praten over onderwerpen die de leerlingen belangrijk vinden
- Meedenken en meepraten over schoolse zaken
- Aanspreekpunt voor de andere leerlingen
- Meedenken over veranderingen en verbeteringen op school
- Punten bespreekbaar maken bij de directie
- Evalueren van allerlei onderwerpen
 
De leerlingenraad heeft geen juridische status.
De notulen worden tijdens het vak burgerschap in de klas besproken.
 

De leden van de leerlingenraad van links naar rechts
Boven: Stan Sem Niki Deeqo Lopke Benjamin Hilde (voorzitster)
Onder: Jeen Romay

leerlingen

:

Help (nieuw venster)