Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

verzekering

 • Voor onze leerlingen hebben wij een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de schade van lichamelijk letsel dat als gevolg van ongevallen is ontstaan.
De verzekering is van toepassing:
 • tijdens het verblijf in het schoolgebouw en op het daarbij behorende schoolterrein en wel vanaf één uur voor het begin van de schooltijd tot één uur na het einde van de schooltijd;
 • tijdens de zwem- en gymlessen onder gediplomeerd toezicht;
 • gedurende excursies, sportwedstrijden, museumbezoek, muziek- en toneelvoorstellingen, mits onder toezicht van onderwijzend personeel.
Eventuele schade wordt geregeld volgens de polisvoorwaarden en dient zo spoedig mogelijk bij de administratie van de school te worden opgegeven. De verzekering dekt geen materiële schade of vermissing.

Stageverzekering

Voor leerlingen die op stage zijn, wordt door de school een stageverzekering afgesloten.

Schade door leerlingen

De school is niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Kostbaarheden

Het komt nogal eens voor dat leerlingen meegebrachte gebruiksvoorwerpen, sieraden, telefoons of speelgoed kwijtraken of dat een en ander op school beschadigd raakt. Wij hanteren duidelijke en zeer strikte voorwaarden en opvattingen.
 
Uitgangspunt is dat de school geen verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor dure spullen die door leerlingen worden meegebracht naar school. Hieronder verstaan we sieraden, horloges, mobiele telefoons, mp3-spelers, walkmans, speelgoed en dergelijke, maar ook fietsen die in de fietsenstalling worden gezet.
 
Als leerlingen dergelijke luxe spullen meebrengen is dat volledig op eigen risico. In geval van zoekraken, verdwijnen of beschadiging zal de school iedere verantwoordelijkheid van de hand wijzen.
Om zoekraken of beschadiging van goederen zoveel mogelijk te beperken wordt wel de volgende handelwijze toegepast:
 • Kostbaarheden en kwetsbare zaken kunnen voor gym- en zwemlessen bij de aanwezige medewerker tijdens het betreden van de kleedruimtes worden ingeleverd. Spullen gaan mee de lesruimte in en worden niet onbeheerd achtergelaten.
 • Bij verlaten van de kleedruimtes wordt alles teruggegeven. Alles blijft tot die tijd ‘ingepakt’.
 • Dragen van bril/hulpstukken is op eigen risico.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)