Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

klachtenregeling

 • Een veilig klimaat, een goede sfeer en een prettig onderling contact zijn voor alle belanghebbenden in de school een voorwaarde om goed te kunnen functioneren.
Toch kan het voorkomen dat er een verschil van mening of zelfs een conflict ontstaat tussen ouders en de school. Een zeer vervelende en ongewenste situatie, voor zowel u als ouders, maar zeker ook voor de school.

Afspraken

Wij willen er dan ook alles aan doen om bij een (dreigend) conflict met u in gesprek te treden om zodoende tot een bevredigende oplossing te komen. We hebben daar de volgende afspraken over gemaakt:
 1. Wanneer er sprake is van een irritatie of een andere vorm van ongenoegen over de gang van zaken rond uw kind, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de groepsleerkracht van uw kind bespreken.
 2. Heeft u het idee dat u hier geen bevredigend antwoord heeft gekregen of dat het probleem niet is opgelost, dan is de directeur van de school de aangewezene om hierover met u in gesprek te treden.
 3. Levert ook dit niet het gewenste resultaat op, dan kunt u zich wenden tot het College van Bestuur (zijnde het bevoegd gezag van de school) van De Onderwijsspecialisten.
 4. Indien al uw stappen u toch niet het gevoel hebben geven dat u voldoende serieus bent genomen óf u van mening blijft verschillen met de school over de wijze waarop uw ongenoegen is afgehandeld, dan kunt u uw klacht volgens een vastgestelde procedure indienen bij de Landelijke Klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij deze onafhankelijke, landelijk werkende commissie.

  Landelijke klachtencommissie Onderwijs
  Onderwijsgeschillen
  Postbus 85191
  3508 AD Utrecht
  T 030-2809590
  F 030-2809591
  info@onderwijsgeschillen.nl

 

 

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)