Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Veilig op school

 • Een veilige school is een school waarin alle betrokkenen optimaal kunnen functioneren.
De school moet een plek zijn waar rust heerst, waar leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis voelen en zich veilig weten en waar alle betrokkenen op een respectvolle, prettige manier met elkaar omgaan.

Protocol

Om een veilig schoolklimaat te realiseren heeft het bevoegd gezag van onze school, de Onderwijsspecialisten, richtlijnen vastgelegd in het protocol Veilig op school. In dit protocol staat aangegeven wat wij van ons personeel en onze leerlingen verwachten in de omgang met elkaar. Ook is erin opgenomen hoe er gehandeld wordt bij grensoverschrijdend gedrag.
In het protocol komen leef-, gedrag- en schoolsituaties aan de orde zoals:


- verbale agressie en intimidatie
- fysieke agressie en intimidatie
- vernieling
- diefstal
- seksuele intimidatie, seksueel misbruik/misdrijf
- pesten (waaronder ook cyberpesten)
- discriminatie
- genotsmiddelen

Schoolklimaat

De veiligheid is een belangrijk onderdeel van het schoolklimaat. Onze school is continu bezig om processen te verbeteren voor een optimale veiligheid op het gebied van arbeidsomstandigheden en (brand)veiligheid van het gebouw. Met de leerlingen oefenen we het ontruimen van het gebouw om in geval van calamiteiten de acties zo goed mogelijk te laten verlopen.

Veilig op school

:

Help (nieuw venster)