Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

leerkrachten

 • Leren
 • In elke groep werken één of twee leerkrachten.
De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Ze zijn o.a. verantwoordelijk voor de  leerlijn en de inhoud van de lessen. 

Mentoren

De meeste leerkrachten op de school zijn ook mentor van een aantal leerlingen. Ze behartigen de belangen van deze leerlingen.
's Morgens starten de mentoren samen met hun leerlingen de dag. Ze bespreken kort de bijzonderheden en belevenissen van de leerlingen. Hierna gaan de leerlingen naar de les. Voor de leerlingen van een mentorgroep zijn dat vaak dezelfde lessen. Aan het eind van de dag komen ze ook weer samen en sluiten de dag af.
Daarnaast zijn de mentoren verantwoordelijk voor de volgende zaken:
- Ze verdiepen zich in hun leerlingen.
- Ze bewaken de algehele voortgang van de leerlingen.
- Ze onderhouden het contact met de ouder(s)/verzorger(s).
- Ze schrijven de handelingsplannen.
- Ze melden de leerlingen aan bij het stagebureau.
- Ze houden zich bezig met de Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding (LOB) van de leerlingen.
Als er vragen of problemen zijn, dienen de ouders/verzorgers contact op te nemen met de mentor van hun zoon of dochter. 

het team

:

Help (nieuw venster)