Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

uitgangspunten

 • Creatief in het atelier
 • We streven ernaar hoogwaardig, zeer speciaal onderwijs te bieden aan onze leerlingen. Elke leerling is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden.

In ons onderwijs nemen we de mogelijkheden van uw kind als uitgangspunt voor brede ontwikkeling. Het onderwijs is zo ingericht dat dit een ononderbroken proces is. We bereiden de leerlingen voor en begeleiden hen naar een zinvolle toekomst op het gebied van werken of dagbesteding, vrije tijd, wonen en burgerschap; kortom een volwaardige plek in de maatschappij.

Zelfstandig

We begeleiden de leerlingen zo goed mogelijk bij hun ontwikkeling om tot een zo groot mogelijke zelfstandigheid te komen. De ene keer is dat door een stimulerende omgeving te bieden, de andere keer door heel gericht dingen aan te leren, voor te doen.
 
Van groot belang is een veilige en gestructureerde omgeving waarbinnen de leerling het vertrouwen krijgt en voelt om initiatieven te nemen en om zelf te handelen.
 
 
 

Opbrengstgericht werken

Onze school heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. We voldoen aan de voorwaarden van de nieuwe Wet kwaliteit (v)so: leerlingen zijn ingedeeld in leerroutes met daaraan gekoppelde doelen en leerlijnen en voor elke leerling is een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het Maatwerk Leerlingvolg Systeem (MLS)en het Arbeidstrainingscentrum (ATC) hebben een goede meerwaarde. Met behulp van het MLS kunnen we de ontwikkeling van de leerlingen goed volgen. Het ATC draagt bij aan een meer gerichte training van algemene arbeidsvoorwaarden. Allemaal resultaten van de verdere ontwikkeling van het opbrengstgericht werken.

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor passend onderwijs aan alle leerlingen in de regio en is verantwoordelijk voor de toelaatbaarheid van leerlingen in het speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband waar u mee te maken heeft, wordt bepaald door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven en de leeftijd van uw kind. Meer informatie vindt u op www.passendonderwijs.nl. Onze school is gesitueerd in de samenwerkingsverbanden  VO Slinge Berkel en VO Doetinchem.
 

de school

:

Help (nieuw venster)