Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

samenstelling

 • In de mr hebben zowel ouders als medewerkers van Het Bariet zitting.

Oudergeleding:
Annet Hermes
Maarten Overkemping

Personeelsgeleding:
Niels Westendorp (voorzitter)
Ester Esselink (secretaris)
Carolien Harbers

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u ons bereiken via de mail. Ons emailadres is mr@hetbariet.nl  ​

Medezeggenschap

:

Help (nieuw venster)