Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud
Omhoog
Aanmelden
 • Het Bariet
  Dr. Ariënsstraat 3a
  7131 XM Lichtenvoorde
  T 0544 - 37 39 20
   
  Wij bieden voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben vanwege een verstandelijke of meervoudige beperking. We zien hun mogelijkheden en gaan onvoorwaardelijk voor hun ontwikkeling.

Het belang van een goed leer- en werkklimaat.

 • Johan

​Het team van Het Bariet zet zich volledig in voor de optimale ontwikkeling van alle leerlingen. Van groot belang hierbij is een goed leerklimaat. Een klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen, de juiste ondersteuning krijgen en uitgedaagd worden zich te ontwikkelen. Een klimaat dat gericht is op dat wat je zelf kunt ook daadwerkelijk zelf doet. Van dingen zelf doen groei je, het vergroot je eigen waarde en zelfvertrouwen. En fouten maken???......., dat mag, daar leer je van!

Voor het team is het belangrijk dat het werkklimaat binnen de school goed is. Een sfeer van samen doen, elkaar ondersteunen waar nodig en open staan voor veranderingen. Een goed werkklimaat maakt het optimaal functioneren van leerkrachten en andere begeleiders mogelijk.

Het leerklimaat voor leerlingen en het werkklimaat voor de teamleden hebben nadrukkelijk een relatie met elkaar, ze beïnvloeden elkaar.  Als team realiseren we ons dat erg goed. De afgelopen jaren hebben we met elkaar hard gewerkt om het leer- en werkklimaat zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Onlangs is door de Hogeschool Leiden in samenwerking met de universiteit van Amsterdam en Hogeschool Windesheim onderzoek gedaan naar het leer- en werkklimaat binnen Het Bariet. Met de resultaten zijn we erg tevreden. Het leer- en het werkklimaat binnen de school is uitstekend. (een kort verslag is elders op de website te vinden). Daar mogen we trots op zijn!
En met ‘we’ bedoelen we het team maar zeker ook onze leerlingen. Immers we doen het samen!

column

:

Help (nieuw venster)